Codi ètic

Com a càrrec electe de VOLEM Vilamajor em comprometo a:

 1. Dur la veu de l’Assemblea als plens i informar del contingut dels plens a l’Assemblea, sempre amb la màxima fidelitat possible, deixant de banda la meva opinió personal.
 2. Deixar el meu lloc de regidor i qualsevol càrrec que tingués en el cas que l’Assemblea consideri que no estic duent a terme correctament la meva tasca i així ho decideixi per majoria simple.
 3. Renunciar als ingressos per assistència als plens, excepte els derivats de les despeses en concepte de transport i dietes, si escau, i cedir-los a un fons administrat per l’Assemblea amb finalitats de caire social.
 4. Aportar al mateix fons i amb les mateixes finalitats que en el punt anterior com a mínim tots els recursos que superin tres cops del salari mínim interprofessional en el cas de tenir un càrrec amb dedicació complerta o diversos càrrecs. Si la dedicació fos parcial aportaré com a mínim la part proporcional.
 5. Fer públic el meu patrimoni i tots els meus ingressos i assumir l’obligació de retre comptes tant a l’inici com al final de la meva activitat com a portaveu de l’Assemblea a l’Ajuntament o en qualsevol moment que l’Assemblea ho consideri oportú.
 6. Renunciar a qualsevol privilegi jurídic (aforament) o material derivat de la meva condició de càrrec públic.
 7. Informar l’Assemblea sobre qualsevol decisió en què pugui haver-hi un conflicte d’interessos que m’afecti a mi o a algun membre de la meva família i inhibir-me en aquest cas de participar en la presa de decisions.
 8. Renunciar a ser candidat o a qualsevol càrrec públic en cas de ser investigat, processat o condemnat.
 9. Limitar la permanència en càrrec públic a quatre anys consecutius, prioritzant la rotativitat cada dos anys.

L’Assemblea de Volem Vilamajor es compromet a:

 1. Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes i en contra de tot tipus de violència.
 2. Lluitar per garantir el benestar de les persones en tota la seva plenitud i fer front a l’emergència social en els àmbits d’habitatge, salut, educació, alimentació i treball.
 3. Prioritzar la preservació del territori i dels seus recursos.
 4. Promoure l’establiment de mecanismes municipals per fer efectiva la democràcia directa i la participació del veïnat en la presa de decisions polítiques, fomentant l’apoderament de les persones.
 5. Difondre la idea de l’assemblea oberta al poble, i a mesura que els veïns i veïnes hi vagin participant i ho vegin oportú legalitzar-la com a únic òrgan de presa de decisions al poble conforme la llei 7/1985 que legalitza el Consell Obert.
 6. Treballar per recuperar les sobiranies (econòmica, alimentària, ambiental, energètica, productiva, cultural, de gènere…) sota els paràmetres del bé comú, la solidaritat i la sostenibilitat.
 7. Defensar el dret del poble català a exercir la seva autodeterminació en el marc de la seva sobirania.
 8. Promoure la igualtat lluitant contra tota forma de racisme, de xenofòbia, de masclisme o d’exclusió per identitat de gènere o orientació sexual.
 9. Debatre amb honestedat totes les opinions, fomentant el diàleg i la recerca de consens.
 10. Promoure que Volem Vilamajor faci la seva gestió econòmica en institucions èticament responsables.
 11. Promoure la cooperació entre els municipis de Vilamajor, Sant Antoni i Sant Pere, per tal de mancomunar i rendibilitzar recursos i esforços en benefici de tots dos pobles, a més de fomentar iniciatives en l’àmbit supramunicipal.
 12. Entendre la cultura i la llengua com a pilars de la cohesió social. Volem una cultura popular dinàmica, acollidora i arrelada, que posi en valor el patrimoni cultural, arquitectònic i artístic, així com la història i la identitat del municipi.
 13. Vetllar per una administració laica, que promogui un sistema democràtic fonamentat en la llibertat de consciència.
 14. Garantir la transparència i l’honestedat en els pobles de Vilamajor, impulsant, si escau, auditories o altres mecanismes de control.
 15. Fer una gestió pública i transparent dels fons aportats pels regidors i regidores per a iniciatives socials.
 16. Subscric aquest compromís en llibertat, entenent tots i cadascun dels punts i assumint-ne la defensa com a millor garantia per a la construcció d’una societat més justa en la qual totes les persones siguem més lliures.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *